Algemene zaken
 • De Praktijk Voor Gedragsverandering is een praktijk waar mensen met behulp van verschillende behandelingsmogelijkheden geholpen kunnen worden om op een andere manier met hun problematiek om te gaan.
 • Een behandeling bij de Praktijk Voor gedragsverandering is geschikt voor iedereen, die in hun eigen ogen, hetzij in de ogen van anderen verwikkeld zijn in problematiek waarmee zij niet goed weten om te gaan. Iedereen zal eens tegen problemen aanlopen, iedereen zal deze problemen (proberen op te) oplossen of proberen er op een zodanige wijze mee om te gaan dat deze problematiek hun leven niet meer verstoort. Je kunt dus stellen dat deze therapie de kwaliteit van het leven zal verbeteren.
 • De behandeling vindt plaats op individuele basis, waarin op empathische wijze informatie vergaard wordt over het probleem(gedrag) en in overleg bepaald wordt met welke behandelingstechnieken gewerkt zal worden.
 • Het doel van een behandeling: Het opheffen van het probleemgedrag door enerzijds de problemen aan te pakken en het ontwikkelen van andere mogelijkheden (alternatieven) om met deze problemen om te gaan, en anderzijds door de mensen te helpen effectiever te zijn bij het inrichten van hun leven, waardoor de kwaliteit van leven verbetert.
 • Met welke problemen kun je terecht bij de Praktijk Voor Gedragsverandering:
 • Angststoornissen
 • Traumaverwerking
 • Gedragsproblemen
 • Gevoelsproblemen
 • Rouwverwerking
 • Omgaan met woede en haatgevoelens
 • Stemmingsstoornissen
 • Afvallen
 • Verslavingen
 • Seksuele problemen
 • Mensen met stress
 • Mensen, die graag iets willen doen, maar er niet toe komen
 • Psychosomatische klachten (bijvoorbeeld slapeloosheid)
 • Iets beter leren doen
 • Begrijpen waarom bepaalde dingen doet, laat, denkt of voelt, of dat er weerstand bestaat.
 • Allergie
 • Autisme
 • ADHD