Verenigingen

De Praktijk Voor Gedragsverandering is aangesloten bij verschillende verenigingen, namelijk :
  • NVPA: het Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen (NVPA). Het NVPA is een veelzijdige, dynamische en professionele beroepsvereniging voor therapeuten / counselors die werken binnen de geestelijke gezondheidszorg. Wilt U meer weten van de NVPA dan klik hier.
  • VGCT: de vereniging voor gedrags- en cognitieve therapieën. De VGCT is de wetenschappelijke vereniging voor cognitief gedragsteharpeueten en cognitief gedragstheraeutische werkers. Wilt U meer weten van de VGCT dan klik hier.
  • NVNLP: de Nederlandse Vereniging voor NLP. Voor verdere informatie betreffende de NVNLP kunt u hier klikken.
  • RBCZ: is een overkoepelende organisatie die beroepsoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert. Wilt u meer weten betreffende deze organisatie, klik dan hier
  • TZC: de beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).  Als u een klacht heeft over de therapeut, kunt u een klaagschrift indienen bij het College van Beroep. Wilt u hierover meer weten dan kunt u hier aanklikken.
  • SCAG: is de stichting complementaire en alternatieve gezondheidszorg. Aansluiting bij deze stichting toont aan dat je voldoet aan de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Wilt u hierover meer weten dan klik hier.